0 Comments

השתלות שיניים לחיילים משוחררים

צבא ארה"ב מסתמך על בדיקות רפואיות אלו כדי לקבוע מצבים בריאותיים, כולל בריאות השיניים. הצבא בוחן את כל בעיות בריאות השיניים בתחנת הכניסה הצבאית (MEPS). אם השתלות שיניים מטפלות במצב ומשרד הביטחון יחליט שזה כבר לא מהווה בעיה, אתה עלול להידחות. לפי קוד הסיווג הבינלאומי של מחלות כל בעיה דנטלית שמפריעה לתזונה רגילה או כרוכה […]