0 Comments

מה ההבדל בין צלקת לצלקת היפרטרופית?

מאמר זה דן בהבדל בין צלקת רגילה לצלקת היפרטרופית, תוך התעמקות בהיווצרותן, המראה שלהן ואפשרויות הטיפול שלהן. מבוא: תהליך הריפוי הטבעי של הגוף כאשר העור נפגע, הגוף מתחיל מיד לעבוד על תיקון הנזק. תהליך הריפוי כולל מספר שלבים, החל מדלקת ואחריו התחדשות ועיצוב רקמות. כאשר הרקמה החדשה נוצרת, היא עלולה להשאיר אחריה צלקת. צלקות הן […]