0 Comments

מה זה תמהיל משכנתא

נקודות מפתח הלוואת קומבינציה מורכבת משתי הלוואות משכנתא נפרדות שהונפקו על ידי אותו מלווה לאותו לווה. חלק מהמלווים מציעים הלוואות גב אל גב ישירות, מה שמאפשר לך לקבל שתי משכנתאות נפרדות באותו מקום. לרוכשים דירה קיימת, הלוואת קומבינציה יכולה להיות בצורת משכנתא של 80-10-10. בהתאם למבנה ההלוואה לווים המקבלים הלוואת איחוד עשויים יצטרכו לבצע תשלום […]